Danelectro 3699 Fuzz Review and Soundbite

Danelectro 3699 Fuzz Review and Soundbite

Zak Sherman
Zak shares his take on the Danelectro 3699 Fuzz - plus a gnarly sound sample!
Danelectro 3699 Fuzz Review and Soundbite

Danelectro 3699 Fuzz Review and Soundbite

Zak Sherman
Zak shares his take on the Danelectro 3699 Fuzz - plus a gnarly sound sample!